Berrypicking in northern sweden 2011

Stopp för bärplockare från Thailand!Sweden
På grund av svenska myndigheters krav gentemot de bemanningsföretag, som i flera år skickat arbetskraft till Sverige, kommer nog endast ett fåtal plockare från länder utanför EU.
Skillnaden är att när du som EU medborgare kommer till Sverige, plockar bär och säljer dessa, betraktas dina bär som en handelsvara.
När bärplockare kommer från Icke EU-land, så betraktas det hela som ett arbete, som de i dagsläget skall betala skatt och sociala avgifter för i Sverige.

Vad innebär detta för dig?
Bärgrossister och uppköpare i sverige, kommer att vilja köpa alla bär som plockas.
Utvecklingen de senaste åren har varit överlag positiv, när det gäller priset för de plockade bären,och borde denna säsong ge utrymme för en GOD plockarförtjänst!

Vad kan vi hjälpa till med?
1. Svara på dina frågor.
2. Hjälpa dig med boendet.
3. Samordna resan till sverige med andra från ditt område.
4. Hjälpa dig med praktiska frågor inför och under vistelsen, såsom gruppbokning av campingar och annat boende samt även vid behov ordna med hyrbilar.